0

Arvokasta arkea jokaiselle

Haluamme luoda kunnan, jossa kaikista huolehditaan ja välitetään. Hyvä kunnallishallinto on avointa ja perustuu vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa.
Perheiden tukeminen on parasta hyvinvointipolitiikkaa. Vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä on tuettava turvaamalla toimeentulo ja panostamalla toimiviin neuvola-, varhaiskasvatus ja koulutuspalveluihin. Perheillä tulisi olla oikeus ja mahdollisuus sovittaa työ- ja perhe-elämä haluamallaan tavalla.
Kaikilla kouluasteilla tulee taata laadukas opetus ja riittävän pienet ryhmäkoot, erityisen tuen ja oppilashuollon tärkeyttä unohtamatta. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus antavat hyvät eväät jatkaa toisen asteen koulutukseen ja edelleen elämään. Kiusaamisen suhteen tulee olla aina nollatoleranssi.
Elinkeinopolitiikan tulee kuntatasolla olla aina työllisyyttä ja yritysten syntymistä ja kehittymistä tukevaa. Meidän tulee tehdä kaikkemme työttömyyden ja syrjäytymisen estämiseksi.
Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä on tuettava ja myös lyhytaikaisen työn vastaanottaminen tulee olla kannattavaa. Maatalouden tuotantoedellytykset tulee turvata ja suosia lähituotantoa. Savitaipaleella on ainutlaatuinen luonto, mitä tulee vahvasti suojella.
Kunnan palvelujen tason turvaaminen on meille tärkeää. Perusterveydenhuollon saatavuus tulee turvata ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, oikeaan hoitoon ja kuntoutukseen tulee panostaa kaikenikäisille.
Vanheneminen on arvokas asia ja haluamme, että vanhenemista ei tarvitse kenenkään kunnassamme pelätä. Meidän tulee arvostaa hyvinvointia luovia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka tekevät kunnan elinvoiman ja vetoisuuden eteen erittäin arvokasta työtä.
Tarvitsemme vahvoja ihmisiä ja inhimillistä otetta päätöksiin kuntamme puolesta.

Savitaipaleen
kristillisdemokraattien
kuntavaaliehdokkaat