0

Ikäihmisten hoidossa ja palveluissa parannettavaa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vuoden 2016 tilinpäätös oli 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja se oli noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu.
Ikäihmisten palvelurakenneuudistusta jatkettiin tukemalla kotihoitoa ja omaishoitoa, joka vanhusten kotihoidon osalta tarkoitti 0,5 miljoonan euron lisämäärärahaa, mutta rahat kohdistuivat pääosin Lappeenrantaan ja Imatralle.
Savitaipaleen kunnan ja Eksoten välinen palvelusopimus takaa vanhusten palveluiden toteuttamisen omassa kunnassa. Kotona asuminen on lisääntynyt, mutta ongelmana on edelleen kotiin saatavien palvelujen riittämättömyys.
Eksoten osavuotisraportti I-IV/2016 osoittaa, että kotihoidon asiakkaat ovat vähentyneet, vaikka kotihoidon käynnit ovat lisääntyneet 20 prosenttia, samoin tehostettu palveluasumisen hoitopäivät ovat vähentyneet vuodessa melkein 800 hoitopäivällä ja laitoshoito yli 700 päivää.
Savitaipaleella on hoitopaikkoja vapaana, mutta ympärivuorokautiseen hoitoon on tiukat kriteerit. Täytetäänkö kuitenkin vanhuspalvelulain tavoitteet?
Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäälle henkilölle on järjestettävä laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Lisäksi palvelujen tulee tukea iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.
Voidaan kysyä, toteutuvatko hyvät tavoitteet käytännössä muistisairaan tai muutoin heikkokuntoisen omassa kodissaan asuvan kohdalta?
Savitaipaleen kunnan edustajien on jatkossakin vaadittava riittäviä ja oikea-aikaisia palveluja kaikille niitä tarvitsevalla varallisuudesta huolimatta. Hyvä ja turvallinen vanhuus toteutetaan kunnan ja Eksoten yhteistyöllä.

TUULA KAUPPI
SDP (sit.)
Savitaipale