0

Äänestä puolesta tai vastaan, mutta äänestä

Onko Savitaipaleella kaikki hyvin, oletko tyytyväinen vai haluaisitko muutoksia, jotain toisenlaista?
Kaikki tämä on mahdollista, mutta vain jos teet jotain. Äänestäminen on yksi teko, jolla voi vaikuttaa, ehkä vähän tai paljonkin, johtuu ketä äänestät. Ja ihan lyhyesti, mihin voit äänestykselläsi vaikuttaa kuntasi toiminnassa.
Savitaipaleen kunnan tehtävä on huolehtia varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, lukiosta, ammattikoulutuksesta ja sivistystyöstä.
Kunnanvaltuutettujen tehtävänä on ratkaista asioita niin, että ihmisten arjesta tulisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. Se tarkoittaa, että ihmiset voivat luottaa, että heidän lastensa päivähoito- ja kouluasiat ovat kunnossa.
Samoin myös, että savitaipalelaiset voivat käydä töissä, harrastaa ja asua täällä. Että täällä viihdytään.
Viihtyvyys ja ympäristön kauneus onkin tärkeä tekijä Savitaipaleella asumiseen. Sen tärkeitä elementtejä ovat esimerkiksi kirjasto, kansalaisopisto, liikuntapaikat kaiken ikäisille, kosteikkoalue, puhdas vesi ja luonto.
Ja että näitä asioita voi täysimääräisesti hyödyntää, kunnan tehtävänä on tukea järjestöjä ja organisaatioita, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus hyödyntää kunnan erinomaisia ominaisuuksia. Pro Savitaipale on edistämässä näitä asioita.
Kunnassamme on hyviä kuntavaaliehdokkaita, jotka kaikki varmasti pyrkivät ajamaan Savitaipaleen etua.
Puolueiden ehdokkaitten päätöksiä ohjaavat kuitenkin kunkin puolueen periaatteelliset näkemykset, jotka vaikuttavat yksittäisen edustajan päätöksiin. Ne ja ryhmäpäätökset sitovat yksittäisiä valtuutettuja äänestystilanteissa.
Poikkeuksen tässä joukossa tekee Pro Savitaipaleen ryhmittymä, jonka jäsenet tekevät itsenäisiä päätöksiä, riippumattomina ja sitoutumattomina, oman näkemyksensä, kokemuksensa ja arvojensa pohjalta.
Tehdessäsi äänestämispäätöstä, mieti mitä arvoja ja asioita ehdokkaat edustavat ja vastaavatko ne sinun arvojasi. Olipa niin tai näin, äänestä kuitenkin.

ARI LINDQVIST
Pro Savitaipale
Savitaipale