0

Hoitoketjun pitää olla toimiva

Hoitoketjun tulee olla toimiva niin, että asiakas pääsee oikeaan aikaan oikeaan paikkaan jatkohoitoon.
Kustannukset eivät eivät saa nousta yksityiselle puolelle hoitoon meneville, vaan niin sanotun palvelusetelisysteemin kautta se raha, joka kulkee potilaan mukana yksityiseen hoitoon ohjattaessa, pitäisi riittää. Niin kuin julkisella puolellakin.
Tietävätkö kuntalaiset todella, mitä valinnanvapaus hoitoon pääsemiseen tarkoittaa käytännössä?
Toivoisin, että meidän kunnassa oleva hyvinvointiasema saisi toimia niillä resursseilla, jotka sillä on ollut aikaisempina vuosina. Pitkäaikaispaikkoja tulisi lisätä eikä vähentää.
Nyt kun on vähennetty potilaspaikkoja omassa kunnassamme, on keskussairaalasta siirrettyjä jatkohoitoa tarvitsevia potilaita jouduttu sijoittamaan ympäryskuntiin pitkien matkojen päähän.
Näin ei saisi olla, koska sairas ihminen tarvitsee ympärilleen tuttuja ihmisiä ja omaisia, jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Näin ollen on siirretty kustannukset potilaiden harteille kokonaisuudessaan myös omaistenkin kohdalle.
Miten taataan pienipalkkaisille ja eläkeläisille valinnanvapauden tuoma maksu hoidoista, että se pysyy samalla tasolla kuin kunnallisen puolen tuottajien perimät maksut. Palvelusetelithän eivät riitä yksityisten tuottajien palveluista perimiin maksuihin? Miksi tätä puolta ei tuoda esille keskusteltaessa sotesta?
Kaikki eläkeläiset nyt äänestämään, jos halutaan muutosta politiikkaan.

LILJA TOURA
kristillisdemokraatit
Savitaipale