Paloturvallisuuden omavalvontaan valituille tulossa postia pelastuslaitokselta

Etelä-Karjalan pelastuslaitos käynnistää asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloturvallisuuden omavalvonnan vuoden 2017 valvonta-alueilla. Vapaa-ajan asuntojen omistajille lähetetään omavalvontakirjeet juhannukseen mennessä. Asuinrakennusten osalta omavalvontakirjeet postitetaan elo-syyskuun aikana.
Omavalvontalomakkeen avulla asukas tarkastaa itse asuinympäristönsä ja toimintatapojensa turvallisuuden. Postissa saatu omavalvontalomake palautetaan pelastuslaitokselle materiaalien mukana toimitetussa vastauskuoressa. Toinen osa jää dokumentiksi kiinteistöön.
– Omavalvontamenettelyä on käytetty Etelä-Karjalassa vuodesta 2012 alkaen. Omavalvonta kohdistuu vuosittain vaihtuville alueille, ja yhteen kiinteistöön omavalvonta kohdistuu noin kymmenen vuoden välein, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Simo Viholainen kertoo.
Viholainen korostaa, että mikäli lomake kolahtaa postiluukusta, kiinteistössä on suoritettava omavalvonta. Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja on tarvittaessa yhteydessä vastaajaan.
Jatkotoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi maksuton palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta.
Pelastusviranomainen voi suorittaa omavalvonta-alueilla myös pistokoeluonteisia palotarkastuksia.
Mikäli omavalvontalomaketta ei palauteta määräajan kuluessa, kiinteistöön suoritetaan palotarkastus, joka maksaa asukkaalle 52 euroa.
Mikäli omavalvonnan tekemisessä on vaikeuksia, kokee saaneensa virheellisesti osoitetun omavalvontakirjeen tai asia herättää muita kysymyksiä, voi ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen neuvontapuhelimeen tai sähköpostiin.
Pelastuslaitoksen neuvontapuhelin opastaa virka-aikana numerossa 05-6167020. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen neuvonta@ekpelastuslaitos.fi.
Omavalvonta perustuu pelastuslakiin (379/2011), jonka mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä, kuten omavalvontaa.
Vuoden 2017 omavalvonta-alueet ovat tarkasteltavissa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.ekpelastuslaitos.fi.

LSS
toimitus@lansisaimaa.fi

Viikon kysymys

Aloitatko uuden harrastuksen syksyn tullen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä