Vessalietteen mökkien läheisyyteen tyhjentänyt yrittäjä sai sakot ympäristön turmelemisesta

SUOMENNIEMI Vuokramökkiyrittäjä on tuomittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa ympäristön turmelemisesta    1 000 euron sakkoihin.
Mies oli elokuussa 2015 tyhjentänyt kahdeksan kuutiota lomamökkien vessojen jätevesilietettä mökkien läheisyyteen, vain 50 metrin päähän järvestä.
Suomenniemeläinen yrittäjä oli kerännyt lietteen mökeiltä traktoriin kytkettyyn lietevaunuun. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnon mukaan umpisäiliöjäte on ollut laadultaan kolme kertaa tavanomaista jätevedenpuhdistamolle johdettavaa kotitalousjätettä väkevämpää.
Seassa on ollut runsaasti ulosteperäisiä mikrobeja, jotka muodostavat ihmiselle patogeeniriskin eli riskin sairastua esimerkiksi bakteereista.
Yrittäjä myönsi menettelyn, mutta piti sitä vain jätelain rikkomisena.
Käräjäoikeuden mielestä mies on aiheuttanut toiminnallaan vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristöön sekä epäsiisteyttä että viihtyisyyden vähenemistä. Oikeus pitää yrittäjän menettelyä tahallisena.
– Ympäristöön lasketun lietteen määrä ei ole ollut vähäinen, käräjäoikeus toteaa.
Mökkien jätevesihuollossa syntyvä jäte olisi pitänyt toimittaa viranomaisten lietejätteelle osoittamiin käsittelypaikkoihin.
Käräjäoikeuden mukaan yrittäjä on saanut taloudellista hyötyä, koska hän on välttänyt lietteen asianmukaisesta tyhjentämisestä koituvat jäte- ja kuljetuskustannukset. Oikeus on tuominnut miehen menettämään valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä 500 euroa.
Etelä-Savon käräjäoikeuden 9. tammikuuta antama päätös ei ole lainvoimainen.

TIMO SIHVO
timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Viikon kysymys

Uskotko, että valtatien 13 parannushanke etenee?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä