0

Luottamusta rakentaen uuteen seurakuntaan

Vuoden 2019 alusta aloittaa toimintansa Taipaleen seurakunta. Uusi seurakunta jatkaa Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren pitkää historiaa ja rakentaa toimintansa näissä seurakunnissa tehdyn seurakuntatyön pohjalle.
Kirkot ja hautausmaat säilyvät ja entiset työntekijät jatkavat. Seurakuntaliitoksen tavoitteena on turvata elävä seurakuntaelämä Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella myös tulevaisuudessa.
Seurakuntien rakennemuutos ei ole tapahtunut kivutta. Mielipiteet ovat jakautuneet erityisesti luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten keskuudessa.
Osoituksena tästä on se, että jokaisen seurakunnan kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa liitosaloitteesta jouduttiin äänestämään. Huoli rakkaan kotiseurakunnan tulevaisuudesta on ymmärrettävä – siitä kertoo myös lemiläisten keräämä adressi.
Erilaiset mielipiteet seurakuntaliitoksen tarpeellisuudesta kertovat oman seurakunnan tärkeydestä. Se ilmentää samalla, että kotiseurakunta on merkittävä. Tämä tarjoaa hyvän lähtökohdan uudelle seurakunnalle.

Jakolinjojen ja erimielisyyden sijaan nyt on olennaista rakentaa luottamusta. Ilman luottamusta yksikään yhteisö tai organisaatio ei voi toimia asianmukaisesti. Jokainen kantaa siitä vastuun.
Millä tavalla uudessa tilanteessa voidaan rakentaa luottamusta? Yritysten sosiaalista pääomaa tutkineet Don Cohen ja Laurence Prusak antavat kolme ohjetta: ”Ole luotettava. Ole avoin ja edistä avoimuutta. Luota.” Näihin ohjeisiin tiivistyy asiassa oleellinen, myös viimeiseen.
Luottamus synnyttää luottamusta joskus yllättävälläkin tavalla. Luottamusta voidaan määrätietoisesti rakentaa. Sitä opitaan ennen kaikkea teoilla ja sitoutumalla omaan yhteisöön, myös sen muutosvaiheissa.

Seurakuntaliitoksen ajoittuminen vuoden 2019 alkuun merkitsee syksyn 2018 seurakuntavaalien toteuttamista siten, että vaaleissa valitaan Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan tulevaisuuteen. Nyt on aika ryhtyä etsimään ehdokkaita seurakuntavaaleihin.
Mielessäni on teitä seurakuntalaisia uudessa tilanteessa ajatellessani vanha kristittyjen viisaus: ”Olennaisissa asioissa yhteyttä, sivuasioissa erilaisuutta ja vapautta, kaikissa asioissa rakkautta.” Tältä pohjalta voi rakentua hyvä seurakuntaelämä Taipaleen seurakunnassa.

SEPPO HÄKKINEN
Mikkelin hiippakunnan piispa

Viikon kysymys

Pelkäätkö punkkeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä