0

Kaatopaikoilta ei löytynyt jätetäyttöä

TAIPALSAARI Taipalsaaren kirkonkylän ja Leväsen entisen kaatopaikan ympäristöriskit on selvitetty. Kummaltakaan kaatopaikka-alueelta ei löytynyt varsinaista jätetäyttöä.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) ja Taipalsaaren kunta ovat ottaneet molemmilta alueilta sekä lähellä olevilta vedenottamoilta maaperän ja veden laatua koskevia analyyseja varten maaperä- sekä pohjavesinäytteitä. Leväsen entisellä kaatopaikalta löytyi ainoastaan metalliromua.
Haitta-ainepitoisuudet olivat alhaisia sekä maaperän että pohjaveden osalta. Pohjavesinäytteistä löytyi yksittäisten aineiden kohdalla hieman taustatasoa korkeampia pitoisuuksia, mutta kaikki haitta-ainepitoisuudet alittivat määrätyt raja-arvot. Tästä johtuen kaatopaikoista ei aiheudu riskiä, eikä maaperän kunnostustoimille ole tarvetta.
Käytössä olevan Leväsen vedenottamon vedenlaadun seuranta jatkuu edelleen.
Ympäristöriskien selvitys oli osa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä, jota Pirkanmaan ely-keskus koordinoi.

ANNIINA MEURONEN
anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Viikon kysymys

Pelkäätkö punkkeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä