0

Puheenaihe: Parempaa elämänlaatua haavapotilaille

Krooninen alaraajahaava on yleinen ja väestön ikääntymisen myötä yleistyvä ongelma. Suuri osa haavahoitopotilaista asuu kotona, mikä tuo omat haasteensa kyseisten potilaiden hoitoon. Erittäin tärkeää on kehittää hoitohenkilökunnan osaamista haavapotilaiden hoidossa.
Saimaan ammattikorkeakoulussa alkoi 30 opintopisteen haavahoidon erikoistumisopinnot viime syksynä. Koulutus kestää vuoden. Alueellisia haavahoidon osaajia tarvitaan, jotta potilaat saisivat laadukasta ja tehokasta hoitoa.
Pitkäkestoinen haava aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnalle ja on potilaille elämänlaatua heikentävä tekijä. Potilaan hoitoon osallistuvan hoitotiimin jäsenillä on jokaisella oma merkittävä roolinsa haavojen hoidossa. Jokainen tiimin jäsen tuo potilaan hoitoon oman asiantuntemuksensa. Koulutuksessa onkin kouluttajina eri alojen asiantuntijoita.

Tällä hetkellä Suomessa haavojen diagnosointi ja hoito eivät toteudu optimaalisesti ja alueellisesti hoidon laadussa on suuria eroja. Erikoistumiskoulutus toteutetaan useassa ammattikorkeakoulussa samaan aikaan. Koulutuksen kautta pyritään saamaan yhtenäisiä käytäntöjä haavapotilaiden hoitoon.
Potilasturvallisuus lisääntyy, kun hoitotyössä noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintamalleja. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät kehittämistehtävän omaan työyksikköönsä, jonka tavoitteena on parantaa hoidon laatua.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella käydään keskustelua mahdollisen haavakeskuksen perustamisesta. Ylempi ammattikorkeakouluopinnäytetyö on valmisteilla tästä aiheesta. Palvelupäällikkö Merja Lampisen mukaan keskuksen toiminta-ajatuksena on yhtenäistää hoitokäytänteitä, luoda toimiva hoitoketju haavapotilaiden hoidossa sekä lisätä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä ja konsultaatiotoimintaa.
Osaamisen keskittäminen tuo myös lisäarvoa potilaiden hoitamisessa. Tälle on tarvetta, sillä käytännön ongelmakohtia tällä hetkellä ovat muun muassa perehdyttämisen puute, sitoutumisen haasteet sekä jatkuvan koulutuksen mahdollistaminen.

Tulevat haavahoidon osaajat kouluttavat muita ammattilaisia tarkkailemaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti, huomioiden haavojen syntymisen ennaltaehkäisyn. Tämä onkin avainasia yhteiskunnallisesti. Painehaava, jota kutsuttiin ennen myös makuuhaavaksi, on melko yleinen terveydenhuollon potilailla. Painehaavan ehkäisyssä olennaista on riskipotilaiden tunnistaminen ja luu-ulokekohtiin kohdistuvan paineen ja venytyksen minimointi. Paineen lisäksi riskiä lisää ihon kosteus. Myös perushygienian huomioiminen ja monipuolisesta ravitsemuksesta huolehtiminen ovat tärkeitä asioita.

On tärkeää, että terveydenhuollon asiakkaita motivoidaan ennaltaehkäisyyn, sillä haavan hoidon kustannukset voivat olla suuret. Kotona hoidettavien, pidempiaikaista hoitoa vaativien haavojen hoitotuotteet potilas joutuu useissa kunnissa maksamaan itse ensimmäiset kolme kuukautta. Tämä voi osaltaan vaikuttaa heikentävästi paranemiseen, ellei asiakkaalla ole mahdollisuus osallistua riittäväsi kustannuksiin.
Hoitajat ovat avainasemassa muun muassa tuotteiden valinnassa ja haavan paranemisen arvioinnissa. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa valmiuksia opettamiseen ja ohjaukseen. Ei pelkästään potilaalle, omaiselle, mutta myös kollegoille. On tärkeää, että haavapotilaat ja heidän omaiset osaavat huomioida hoitoon liittyvät tärkeät asiat, jotta paraneminen mahdollistuu.

ARJA SARA-AHO & KATJA KYLLIÄINEN

Kirjoittajat ovat terveystieteiden maistereita ja Saimaan ammattikorkeakoulun lehtoreita.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Viikon kysymys

Pelaatko pelikoneita?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä