0

Lukijan mielipide: Ravinnekuormitus Rautjärven valuma-alueella

Viime vuonna elokuussa ympäristöluvan alaisen toiminnan harjoittaja levitti Ala-Hietajärveen rajoittuvalle suopellolle lietelantaa. Muutamat ranta-asukkaat huolestuivat asiasta ja kysyivät Savitaipaleen kunnalta, onko kaikki tapahtunut luvan ja määräysten edellyttämällä tavalla.
Kunnan edustajat kävivät paikalla ja ilmoittivat, että asiat ovat kunnossa. Lantaa saa levittää viiden metrin etäisyydelle rannasta. Vastaus ei ollut tyydyttävä.
Ala-Hietajärvi ja Rautjärvi ovat samassa tasossa, joten valumien vaikutus kohdistuu välittömästi molempiin vesialueisiin. Rannoilla on viime vuosina havaittu sinilevää. Lietelannan fosforista lähes 80 prosenttia on liukoisessa muodossa, joka vaikuttaa veteen joutuessaan heti levän kukintaan. Ympäristöluvassa KAS-2008-Y-192-113 n:o 2024 ilmeni asioita, joita noudattamalla lietelannan levitys ei olisi sallittua. Kohde on kokonaan pohjavesialueella, josta osa on pohjaveden muodostumisaluetta. Näin ollen viranomaisten tulkinta on, että koko lohko käsitellään kieltoalueena. Osittain suo on veden kyllästämää mutaa ja tulvavesi nousee usein keväällä pellolle asti ja on myös rajoittava tekijä lannan levitykselle. Taloudellisesti tämä parin hehtaarin ala ei ole merkittävä, koska se sijaitsee kaukana tuotantolaitoksesta ja satokin on vesiongelmien vuoksi normaalia huonompi.

Vastaus ei ollut tyydyttävä.

Teimme asiasta kyselyn luvan antajalle Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely) Kouvolaan ja samassa yhteydessä mukaan liitettiin useiden henkilöiden allekirjoittama vetoomus asian selvittämiseksi.
Ely-keskus ilmoitti, että heillä ei ole toimivaltaa puuttua kunnan ympäristösuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan. Saimme vastauksen Lappeenrannan ympäristötoimelta sen jälkeen, kun Aluehallintovirasto puuttui asiaan. Edelleen lausunto oli, että toiminta on ympäristöluvan mukaista ja että kyseisessä tapauksessa haitat ovat vähäisiä. Sen sijaan viitattiin metsätalouden, loma-asutuksen ja vakinaisen asutuksen paljon suurempaan valuma-alueen kuormitukseen. Väite on täysin päinvastainen verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Näyttää siltä, että Savitaipaleen kunta ei halua täyttää valvontavelvollisuuttaan ympäristöluvan ehdoista. Pysytään vain vanhoissa käytännöissä.
Esimerkiksi luvan myöntämisen perusteluissa todetaan, että wc-jätevedet on hyvä johtaa lietesäiliöön ja voidaan näin menetellen levittää sellaisenaan pellolle lannoitteeksi. Suositus ei ole enää tätä päivää.
Kannatamme puhtaan ruoan tuotantoa Suomessa, mutta se pitää tehdä kestävällä tavalla ja lupaehtoja noudattaen. Kunta on vastuussa valvonnasta ja ohjauksesta, epäkohtiin pitää puuttua ja kaikki osapuolet ansaitsevat tasapuolisen kohtelun.

ARVO VANHAKARHU
Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Viikon kysymys

Kuunteletko C-kasetteja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä