0

Lukijan mielipide: Vastine Tossavaiselle

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n vastine Reijo Tossavaisen mielipidekirjoitukseen ”Sähkön siirtohinnoille ei saada vastinetta” (LSS printti 4.6./verkko 5.6.).
Lappeenrannan Energiaverkot vastaa sähkön jakelusta Lappeenrannan kaupungin sekä Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien alueilla.
Vastuuseen kuuluu sähköverkon turvallinen käyttö ja kunnossapito sekä sähköverkon kehittäminen siten, että sähkön toimitusvarmuus on kaikissa olosuhteissa lain ja asetusten mukainen.
Voimassa olevan sähkömarkkinalain mukaan vuoden 2026 jälkeen asemakaava-alueella ei saa esiintyä myrskyn tai lumikuoman takia yli kuusia tuntia kestäviä sähkökatkoja. Muualla tavoitearvo on 36 tuntia.
Lappeenrannan Energiaverkot laati vuonna 2014 – myöhemmin Energiaviraston hyväksymän – sähköverkon kehityssuunnitelman, jonka mukaisilla toimenpiteillä, muun muassa maakaapeloinnilla, linjojen siirroilla teiden varsille, laajemmilla johtokaduilla ja verkostoautomaation lisäämisellä, näihin toimitusvarmuustavoitteisiin päästään.
Kehityssuunnitelmassa määritettiin myös rakentamisaikataulu, jonka mukaan ensin keskitytään asemakaava-alueisiin, missä sähkömarkkinalain maksimissaan kuuden tunnin keskeytysaikoihin pääsemiseksi rakennamme jakeluverkkoa pääsääntöisesti maakaapeloimalla.
Taajama-alueiden ulkopuolista jakeluverkkoa saneerataan siten, että maakaapeloinnin lisäksi siirretään keskijänniteilmalinjoja metsistä tien varsille nopeammin saavutettaviin paikkoihin, jolloin ilmalinjoissa mahdollisesti tapahtuvat häiriöt ovat lumisena ja myrskyjen aikana nopeammin korjattavissa.
Pienjänniteverkkoa rakennetaan pääsääntöisesti maakaapeloimalla.
Toimitusvarmuusinvestoinnit tehdään kustannustehokkain menetelmin ottaen huomioon kunkin alueen toimitusvarmuusvaatimukset ja maaston suomat mahdollisuudet ja rajoitteet.
Eli sähköverkkoa rakennetaan kestävän kehityksen periaatteella samalla verkon elinkaarikustannukset minimoimalla.
Lappeenrannan Energiaverkot Oy pyrkii tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa aina kun se on mahdollista.
Asiaan vaikuttavat monet eri seikat, kuten onko kyseessä vanhan verkon saneeraaminen vai uuden verkon rakentaminen, eri infraverkkojen erilainen rakennustapa sekä muut rakentamista ohjaavat tekniset, taloudelliset ja mahdolliset muut reunaehdot.

ARTO TAIPALE
toimitusjohtaja
Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.