Lukijan mielipide: Jätevesivuoto Kuolimolla

Suomenniemen jätevesipumppaamolla tapahtui jätevesivuoto juhannuksena. Lähialueen asukkaat odottavat yhä informaatioita asiasta. On anteeksiantamatonta välinpitämättömyyttä vaieta asiasta, joka koskettaa vesistöä ja

Rannan asukkaat ovat huolissaan jätevedenpuhdistamon lähellä sijaitsevan Häränlahden rehevöitymisestä. (Kuva: Kati Kyllönen)

Outi Iljin

Suomenniemen jätevesipumppaamolla tapahtui jätevesivuoto juhannuksena. Lähialueen asukkaat odottavat yhä informaatioita asiasta.

On anteeksiantamatonta välinpitämättömyyttä vaieta asiasta, joka koskettaa vesistöä ja asukkaita vesistön äärellä. Normaaliin, vastuulliseen toimintaan kuuluu avoin ja nopea tiedotus. Asukkaat saivat tiedon vuodosta lehdistön kautta.

Vesilaitos ei ole yhä kolme viikkoa tapahtuneen jälkeen kertonut asiasta. Vähintä, mitä vesilaitoksen viestinnän ja yhteiskuntavastuun olisi tehtävä, olisi tiedottaa asiasta ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, jotta vastaavilta vahingoilta vältytään tulevaisuudessa.

Tämä toimimattomuus herättää kysymyksen, onko Mikkelin kaupungilla ylipäänsä mietittyä toimintamallia, jolla tavoitetaan asukkaat tarvittaessa.

Mitä, jos vedestä olisi aiheutunut terveysriski, kuka olisi vastuussa siitä? Se, ettei asiasta tiedoteta, aiheuttaa suuremman riskin, kuin asiallinen ja oikea-aikainen tiedottaminen.

Suomenniemen jätevesipumppaamoiden kuntoa ja hälytysjärjestelmiä on kartoitettu 2015 valmistuneessa opinnäytetyössä.

Tutkimuksen tuloksena esitetään lukuisia kehitys- ja parannusehdotuksia, joilla järjestelmät voitaisiin saada ajan tasalle vastaamaan nykyistä turvallisuustasoa.

Koska Kuolimo kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 –ohjelmaan, on erityisen tärkeää, että jätelaitoksen investoinnit tehdään etupainotteisesti.

Jätevesilaitos ei ole ainoa Kuolimon veden laatua heikentävä tekijä, vaan myös hakkuut ja haja- ja loma-asutus uhkaavat järveä rehevöitymisellä.Nämä tekijät eivät kuitenkaan muodosta sellaista onnettomuusriskiä kuten jätevesilaitos.

Toimiiko jätevesilaitos ympäristölupansa minimivaatimukset täyttäen, vai onko sillä laajempaa yhteiskunnallista vastuuta ja näkemystä toimintansa ympäristövaikutuksista, on kysymys, joka myös Mikkelin kaupungin päättäjien olisi hyvä tehdä pikaisesti.

Onko Kuolimon suojelu maakunnan yhteinen asia, vai onko se ulkoistettu yhdistyksille ja paikallisille aktiiveille? Kuolimon vedenlaatu on heikentynyt vuosien 1986-2019 välisenä seuranta-aikana.

Jatkuuko tämä heikentyminen vai onko Mikkelin kaupungilla strategiaa, jolla asiaan puututaan ajoissa?

Miten Mikkelin kaupunki ja jätevesilaitos noudattavat toimissaan hallitusohjelmaankin kirjattua tavoitetta tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija?

Miten Mikkelin kaupunki, Mikkelin vesilaitos ja Suomenniemen aluejohtokunta vastaavat osaltaan Kuolimon herkän ekosysteemin suojelusta ja vesistön säilymisestä edes nykyisellä tasollaan? Nämä kysymykset odottavat yhä vastauksia.

OUTI ILJIN

Suomenniemen kesäasukas

Aiemmin aiheesta: Suomenniemellä päätyi jätevettä Kuolimoon juhannuksen tienoilla – päästön pidempiaikaiset vaikutukset selviävät elokuussa, tällä hetkellä näyttää ettei merkittäviä vaikutuksia koitunut (3.7.2020)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka