Vaalikynä: Pitääkö maaseutua suojella maalaisilta?

Rauno Nikkilä (kesk.)

Rauno Nikkilä

Noin puolet savitaipalelaisista asuu Kaakkois-Suomen ely-keskuksen Yhdyskunnat ja luonto -alueen määrittelemällä taajaman tarpeisiin rajatulla Selkäkankaan uudella 1E-pohjavesialueella. Määritys perustuu runsaat viisi vuotta sitten valmisteltuun lakiin.

Puhtaat vedet, terve ympäristö ja luonnon monimuotoisuus on varmaan meidän kaikkien arvoasteikossa korkealla, mutta se ei kuitenkaan saa tapahtua museoimalla varmuuden vuoksi koko kuntaa.

Elyn piti toimintaohjeiden mukaan tutkia ja määritellä kunnan pohjavesialueet hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa. Savitaipaleen kunnan johtavat viranhaltijat yrittivät kyllä parhaansa, mutta elyn puolelta yhteistyöhalua ei ollut havaittavissa. Ely ei myöskään halunnut informoida ja kuulla suoraan kuntalaisia.

Rajattua 1E-aluetta on tutkittu pienellä rahoituksella ja tulkinnanvaraisesti maatutkalla sekä kallio- ja moreeniselänteiden ohjailemia pohjavesivirtauksia selvittämättä. Rajaus on tehty karttaa katsellen, varmuuden vuoksi tarpeettoman laajaksi, aiempia pohjavesialueita yhdistellen.

Uusi luokitus on elyn mukaan muuttuessaan vain ilmoitusluontoinen pohjavesialueen karttamerkintä eikä sen rajauksista voi valittaa mihinkään. Toteutus viittaa kovasti itärajan toiselle puolelle ja lieneekö se edes perustuslain mukaistakaan.

Olisikohan harkittava ympäristöyhteistyötä Luumäen kanssa?

Entäpä sitten, kun maanomistaja haluaa 1E-alueelle porakaivon, lämpökaivon, maa-ainesotto- tai läjitysluvan, viljelymaahan ja karjaan liittyviä lupia, teollisuuden rakennus- ja käyttölupia, jäteveden käsittelyluvan tai nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastointiluvan?

Anoa ja tutkia saa, jopa tonniluokkaan nousevista kuluista huolimatta. Nykynäkymin useimmat anomukset eivät millään ehdoilla johda hakijan toivomiin tuloksiin.

Savitaipale on ulkoistanut oman ympäristötoimen Lappeenrantaan, jonka pilaantuneet pohjavedet tulevaisuudessa korvataan Pönniälästä.

Tähyilläänköhän siellä jatkoksi vielä Selkäkangastakin? Olisikohan harkittava ympäristöyhteistyötä Luumäen kanssa?

Lain tulkinnat pohjavesien suojelusta vaikuttavat yhtä sameilta kuin vuosikymmenen takainen maaseudun jätevesien käsittelyn niin sanottu paskalaki.

Kirjoittaja on keskustan kunnanvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas Savitaipaleella.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka