Lukijan mielipide: “Kuntani tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille”

Niina Ore & Hannamari Niemelä

Tämä kysymys herättää keskustelua vaalikoneissa.

Alueemme kätilöyhdistyksen puolesta haluamme tuoda oman mielipiteemme asiasta kuulluksi työskennellessämme keskeisinä asiantuntijoina Kaakkois-Suomen alueella, seksuaaliterveyden edistämistyön parissa.

Olemme huolissamme asiasta, ja siitä kuinka se vaikuttaa alueemme nuorten tilanteeseen. Tilastojen valossa 20–25-vuotiaat ovat suurin raskaudenkeskeytyksien ryhmä. Eniten vuonna 2019 tehtiin keskeytyksiä 20–24-vuotiaille. (THL 2020)

“Lapsia tarvitaan lisää.”, “Valistuneet nykyihmiset osaavat hoitaa ehkäisyn. Ei se ole kunnan asia millään tavoin.”, “Jos niin kutittaa, silloin välineet voi ostaa itse.”, ”Tämä voisi vaikuttaa syntyvyyteen ja se ei ole tasapainossa vähenevän asukasmäärän kanssa.” “Ehkäisy ja perhesuunnittelu on kansalaiselle itselleen kuuluvia asioita, joihin ei kunnan varoja tule käyttää. Ikäihmisten hampaidenhoito on merkittävämpää.” “Eikös me haluta saada lapsia kuntaan ja syntyvyyttä nousuun? Mennään mieluummin opastuksella.” (LSS 22.4.)

Asia herättää mielipiteitä ja monelle ensimmäinen ajatus on, että jokainen hoitakoon itse omat ehkäisynsä. Vastuu on suuri vastuu, erityisesti nuorilla.

Jokaisen lapsen tulee olla toivottu.

Kuitenkin jokaisella ihmisellä on oikeus rakkauteen ja seksiin – turvalliseen seksiin, ilman pelkoa ei-toivotusta raskaudesta tai seksitaudeista.

Ehkäisyn taloudellinen taakka on myös epätasa-arvoista, sillä vastuu ehkäisyn hankinnasta kasautuu usein yksinomaan naisille.

Nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä on erittäin tärkeää huomioida asianmukainen ehkäisyn tarjoaminen. Toiminnalla on vaikutusta niin ikään raskaudenkeskeytyksiin kuin sukupuolitautien määrään. (THL 2020.)

Nuorille tulee taata tasavertainen mahdollisuus ehkäisyyn, katsomatta sosiaalista asemaa tai taustaa. Lisäksi tällä tärkeällä asialla voidaan ennaltaehkäistä toimenpiteitä, joihin suunnittelemattomat raskaudet voivat toisinaan johtaa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistetään sekä lisäämällä tietoa että tarjoamalla riittävät palvelut. Maksuttoman ehkäisyn vaikuttavuutta on tutkittu ja on osoitettu, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen vähentää kustannuksia.

Maksuton ehkäisy on mukana myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa, koskien kaikkia alle 25-vuotiaita.

Syntyvyyttä toki haluamme mekin lisätä, mutta emme tällä tavalla. Jokaisen lapsen tulee olla toivottu.

Raskauden keskeytysten hinta on korkea verrattuna ehkäisyyn, puhutaan keskiarvollisesti kuntahinnalta noin tuhannesta eurosta per keskeytys. Mahdollisten komplikaatioiden tai seksitautien hinnasta puhumattakaan.

On paljon parempi vaihtoehto, että yhteiskunta maksaa nuoren ehkäisyn kuin että ehkäisy jätettäisiin rahapulan takia kokonaan väliin. Kaiken kaikkiaan sillä olisi sekä taloudellisia että inhimillisiä hyötyjä.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Neuvonta ei saa pelkästään rajoittua hetero-oletukseen ja on tärkeää huomioida sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuus.

Tämän vuoksi olemme vahvasti sitä mieltä, että “Kuntani tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille”.

Niina Ore on Kaakkois-Suomen kätilöyhdistyksen puheenjohtaja ja Hannamari Niemelä varapuheenjohtaja.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka