Suomenniemen koulun lapsia siirtynee Ristiinaan – Päiväkoti Kilikellon lapset siirtyisivät samalla alakoulun yhteyteen, muutos olisi edessä ensi vuoden elokuussa

Suomenniemen kirkonkylällä sijaitseva päiväkoti Kilikello siirtynee näillä näkymin ensi syksynä toimimaan Suomenniemen koulun yhteyteen.

Tässä rakennuksessa on ensi syksynä todennäköisesti saman katon alla varhaiskasvatuksessa olevia lapsia ja alakoululaisia.

Anniina Meuronen

Suomenniemen kirkonkylällä sijaitseva päiväkoti Kilikello siirtynee näillä näkymin ensi syksynä toimimaan Suomenniemen koulun yhteyteen. Samalla Suomenniemen koulun 5.–6.-luokkalaiset siirtyisivät Ristiinaan käymään alakoulun loppuun.

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta esittää järjestelyä kaupunginhallitukselle osana talousarvioesitystä. Asia etenee talousarviokäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja sieltä joulukuun valtuustoon. Idea juontaa juurensa toukokuulle 2018, jolloin Mikkelin kaupunkirakenneselvityksessä esitettiin kouluverkkoa tiivistäviä toimenpiteitä. Useita kouluja esitettiin lakkautettavaksi tai yhdistettäväksi.

Selvityksessä esitettiin ensin, että Suomenniemen 4.–6.-luokkalaiset ohjattaisiin Ristiinan yhtenäiskouluun elokuusta 2020 alkaen ja Kilikellon lapset siirtyisivät siinä yhteydessä koulun yhteyteen. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tiloiksi valittaisiin koulu, jossa tehtäisiin järjestelyn vaatimat remontit. Myöhemmin esitystä tarkennettiin kuitenkin siten, että siirtyvä koululaisjoukko olisi 5.–6.-luokkalaiset. Suomenniemen aluejohtokunta on toivonut asiaan lykkäystä. Lausunnossaan kaupungin suuntaan 14. toukokuuta 2018 se totesi päätösaikataulun olevan liian nopea. Tarkastelujaksoa toivottiin siirrettäväksi vuoteen 2024 saakka, jolloin vuosina 2018–2019 syntyneet lapset ovat tulleet esikouluikään.

Aluejohtokunta esitti myös, että Suomenniemen kehittämishankkeet ja niiden vaikutukset huomioitaisiin päätöksenteossa. Myös koulun soveltuvuutta päiväkotitoimintaan pyydettiin arvioimaan. Aluejohtokunta katsoo, että Suomenniemen alueen järjestelmällinen kehittäminen ja markkinointityö on vasta alussa. Alueen jäsentyminen kuntaliitoksen jälkeen osaksi Mikkeliä vie aikaa. Suomenniemi tavoittelee jatkossakin paikkaansa lapsiperheiden suosimana asuinpitäjänä.

Toivotaan, että järki voittaa.

Antti Pakarinen

Suomenniemen alakoululla on tällä hetkellä 25 oppilasta ja ennuste selvityksessä oli vuosille 2023–2024 enää 17. Aluejohtokunnassa tiedostetaan oppilasmäärän väheneminen, mutta kurssin kääntämisen katsotaan olevan mahdollista. Suomenniemen valttikortiksi katsotaan se, että pitäjä on turvallinen alue lapsiperheille. Myös alakoulun ja päiväkodin sijainnit kirkonkylällä katsotaan hyväksi.

Suomenniemen asukasluvun mahdollinen kasvu nähdään koko Mikkelin etuna. Aluejohtokunta peräänkuulutti vetoomuksessaan, että päiväkodin siirtäminen koulun tiloihin sisältäisi useita käytännön ongelmia ja vaatisi myös isoja ja kalliita remontteja. Koulun tilat ovat iltaisin harrastekäytössä, minkä katsotaan väistämättä vaikuttavan vuorohoidossa olevien lasten arkeen häiritsevällä tavalla. Päiväkodin siirtämiseen oli alkuperäisten suunnitelmien valossa varattu 150 000 euroa, mutta aluejohtokunta kyseenalaistaa sen riittävyyden. Tarkemmista muutos- ja korjaustöistä ei lue talousarvioesityksessä mitään.

– Kovasti olemme nyt yrittäneet vedota, ettei hosuttaisi, vaan katsottaisiin vielä pari vuotta lapsiluvun kehitystä. Toivotaan, että järki voittaa, aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen sanoo.

Tällä hetkellä pitäjässä ei ole ainoatakaan esikoululaista.

Suomenniemen koulun rehtori Laura Savander näkee pääosin iloisena asiana, että päiväkoti tulisi koululle.

– Remontti tietysti harmittaa taloudellisesti. Näen kuitenkin, että toiminnan kannalta tämä olisi hieno juttu ja iloista yhteistyötä. Neliöitä rakennuksessa on, eli ahdastakaan ei tule. Tällä hetkellä pitäjässä ei ole ainoatakaan esikoululaista eli ellei muuttajia alueelle tule, ei ensi vuodelle ole yhtään ekaluokkalaista. Tätä faktaa silmällä pitäen aluksi myös nelosluokkalaisia oltiin siirtämässä Ristiinaan. Nyt heille kuitenkin tarjoutui mahdollisuus jatkaa Suomenniemellä, kun luokka-asteita on vain kolme eli 2.–4. luokat. Jos ykkösluokkalaisia ilmaantuu, heidät toivotetaan tervetulleeksi kouluun. Matkaa Suomenniemen kirkonkylältä Ristiinan yhtenäiskoululle tulee noin 26 kilometriä. Nyt kuitenkin vain 5.–6. -luokkalaiset siirtyisivät Ristiinaan.

– Suomenniemen yhteisöllisyys tietysti vähän kärsii, mutta jos koululainen ei ehtinyt löytää hengenheimolaista Suomenniemeltä, voi sen löytää nyt Ristiinasta. Ristiinassa on myös enemmän valinnaisaineita valittavissa, Savander näkee.

Yhdistelmäluokkaa ei ole, vaan on 5. ja 6. luokka erikseen.

– Kaikessa on puolensa ja puolensa, mutta oman ikäluokan opetus on kuitenkin nähdäkseni selkeämpää.

– Minähän en tätä asiaa päätä, mutta tyydyn siihen päätökseen mikä tehdään. Tilanteesta tehdään sitten paras mahdollinen.

Kilikellon tiloissa tehtiin kaksi vuotta sitten ilmanvaihto- ja lämmitysremontti.

– Hullulta tuntuu, että nyt meille pitää remontoida uudet tilat, kun meillä on ihan toimivat tilat, varhaiskasvatuksen opettaja Reetta Juopperi sanoo.

Remontoidun Kilikellon kohtalo on auki. Päiväkodinjohtaja Jaana Vartiainen ymmärtää työntekijöiden harmituksen.

– Suomenniemi on niin pieni paikka, että moni asia menee limittäin. Nykyiset tilat ovat toimivat ja hyvät, mutta koululta kuitenkin vapautuu tilaa, ja saamme olla mukana suunnittelemassa remonttia. Pohjapiirustukset ovat nähtävillä. Yhteistyö alakoulun kanssa on kiva juttu.

– Harmi tietysti, että palvelut vähenevät.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka