Hirvieläimille asetettiin kantatavoitteet

Kaakkois-Suomen alueellinen riistaneuvosto on maaliskuussa päättänyt hirven kantatavoitteista toimivaltaansa kuuluvilla hirvitalousalueilla. Tavoitteet asetettiin vuosille 2021–2023.

Kaikille hirvitalousalueille määriteltiin hirvikannan tavoitetiheydeksi 2,7–3,2 hirveä tuhatta maapinta-alan hehtaaria kohti. Lemin-Taipalsaaren ja Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistykset kuuluvat KAS 1-alueeseen.

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen tiedotteessa todetaan, että hirvikannan rakenteen osalta noudatetaan hirvikannan hoitosuunnitelman tavoitteita.

Tämä tarkoittaa sitä, että naaraiden osuus hirvikannassa tulisi olla noin 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti ja metsästyksen jälkeen hirvikannassa tulisi olla 20–30 prosenttia vasoja.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan tämänhetkinen hirvitiheys Kaakkois-Suomessa on hirvitalousalueesta riippuen 2,84–3,83 eläintä tuhannella hehtaarilla. Asetettu tavoite edellyttää hirvikannan pienentämistä suurimmalla osalla alueista.

Valkohäntäpeuran kantatavoitteeksi asetettiin kuluvalle vuodelle KAS 1-alueella 2,0–2,5 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Valkohäntäpeuran osalta tavoitteena säilyttää kanta olemassa olevalla tasolla ja mahdollistaa maltillinen kasvu vahingot huomioon ottaen.

Tavoitteet asetettiin vuosille 2021–2023.

Kantatavoitteiden asettamisessa on huomioitu hirvieläinten aiheuttamat vahingot, niiden tuottamat riistataloudelliset hyödyt sekä lajien elintavat ja luontainen dynamiikka.

Asetettujen kantatavoitteiden toteutumiseen pyritään hirvieläinkantojen verotussuunnittelun, ohjauksen ja pyyntilupahallinnon keinoin.

Hirvitalousaluekohtaisesta verotussuunnittelusta vastaavat riistanhoitoyhdistykset, jotka jalkauttavat verotussuunnittelun luvanhakijoille.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka