Reserviläiset harjoittelevat Taipalsaarella tänä viikonloppuna - liikenteelle ei aiheudu haittaa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen reserviläiset osallistuivat vapaaehtoiseen harjoitukseen elokuussa 2021 Etelä-Karjalassa. Maasotakoulu/Puolustusvoimat

Eva Kottonen

Maasotakoulu järjestää vapaaehtoisen harjoituksen eteläkarjalaisille reserviläisille 10.–12. syyskuuta Taipalsaareen ampuma-alueella ja Joutsenon Vesikkolassa. Teemana harjoituksessa on jääkärijoukkueen hajautettu taistelu komppanian osana. Harjoitukseen kutsutaan noin 50 reserviläistä, Maasotakoulu tiedottaa.

Harjoituksessa koulutetaan reserviläisjohtajille muun muassa joukkueen hajautetun taistelun suunnittelua. Lisäksi reserviläisiä koulutetaan simulaattorikouluttajan tehtävään.

– Alueella liikkuu harjoituksen aikana sotilaita ja sotilasajoneuvoja. Joukot liikkuvat alueen tiestöllä kevyellä maastohenkilöautokalustolla, joten harjoituksesta ei arvioida syntyvän merkittävää haittaa muulle liikenteelle. Ampumisesta saattaa kuulua hetkellisesti ääniä lauantain ja sunnuntain aamupäivän aikana, mutta haitta on arvioitu vähäiseksi. Harjoituksesta ei aiheudu vaaraa harjoitukseen kuulumattomille henkilöille tai eläimille, harjoituksen johtaja, majuri Pekka Rytkölä Maasotakoulusta sanoo.

Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus eroaa tavallisesta kertausharjoituksesta siten, että se on nimensä mukaisesti reserviläiselle vapaaehtoinen. Kertausharjoitukset ovat pakollisia, ja niistä voi hakea vapautusta vain painavasta syystä.

Maasotakoulu järjestää sekä vapaaehtoisia harjoituksia että kertausharjoituksia reserviläisille muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka